Skip to content Skip to footer

To LEGO® Group και η συμβολή του στην έρευνα για το παιχνίδι

To LEGO® Group είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών η οποία παράγει αποκλειστικά τα εμβληματικά τουβλάκια LEGO®. To LEGO Group δεν είναι μόνο μια επιτυχημένη επιχείρηση, αλλά και ένας οργανισμός που υποστηρίζει την έρευνα και την καινοτομία στοντομέα του παιχνιδιού και της μάθησης. Σκοπός του LEGO Group είναι μεταξύ άλλων να προωθήσει τα οφέλη του παιχνιδιού για την ανάπτυξη και την ευημερία των παιδιών σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους οργανισμούς.

Η σύνδεση του παιχνιδιού και της μάθησης αποτελεί κεντρικό πυλώνα της φιλοσοφίας του LEGO® Group από την ίδρυσή του. Ιδρύθηκε το 1932 από τον Ole Kirk Christiansen στη Δανία, το όνομα της εταιρείας προέρχεται από τις δανικές λέξεις «leg godt», που σημαίνει «παίζω καλά». Αυτή η βάση δεν είναι απλώς μια ελκυστική φράση, αλλά μια κατευθυντήρια αρχή που ώθησε τις προσπάθειες της εταιρείας να δημιουργήσει μια αρμονική σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και ευχαρίστησης.

Η πρώτη ονομασία των παιχνιδιών ήταν «LEGO System», ονομασία που αντανακλά το βασικό όραμα της εταιρείας για τη δημιουργία ενός ολόκληρου “κόσμου” παιχνιδιού. Όταν τo LEGO Group παρουσίασε για πρώτη φορά τα τουβλάκια του, αναγνώρισε ότι οι δυνατότητες του παιχνιδιού εκτείνονται πολύ πέρα από τα μεμονωμένα σετ. Ο όρος “Σύστημα LEGO” επικοινωνεί αυτή την εκτεταμένη προοπτική, δίνοντας έμφαση στην ευελιξία και τη συμβατότητα των αλληλένδετων τούβλων σε διαφορετικές κατασκευές. Αυτή η ιδέα ενσαρκώνει τη δέσμευση της εταιρείας να προωθεί τη δημιουργικότητα χωρίς περιορισμούς – ένα παιδί μπορούσε να χτίζει και να ξαναχτίζει ατελείωτα, δίνοντας κάθε φορά ζωή σε νέες δημιουργίες. Καθιερώνοντας με τα χρόνια ένα συνεκτικό “σύστημα”. Τo LEGO Group έθεσε τις βάσεις για την άρρηκτη σύνδεση του παιχνιδιού, της φαντασίας και της μάθησης, μια κληρονομιά που διαρκεί μέχρι σήμερα.

Η εκτεταμένη σειρά προϊόντων του LEGO Group έχει σχεδιαστεί για να προωθεί την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασία σε άτομα όλων των ηλικιών. Ωστόσο, η επιρροή της εταιρείας εκτείνεται πέρα από τις υλικές της προσφορές. Με τα χρόνια, τo LEGO Group συνεργάστηκε με ερευνητές, εκπαιδευτικούς και ειδικούς στην ανάπτυξη των παιδιών για να εμβαθύνει στα γνωστικά και συναισθηματικά οφέλη του παιχνιδιού.

Το παιχνίδι είναι θεμελιώδες δικαίωμα κάθε παιδιού, καθώς και ισχυρό εργαλείο μάθησης και δημιουργικότητας. Το παιχνίδι μπορεί να τονώσει τη γνωστική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και να τα βοηθήσει να αποκτήσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μπορεί επίσης να ενισχύσει την αμεσότητα, τη χαρά και την περιέργεια στα παιδιά, ειδικά σε εκείνα που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η φτώχεια, ο πόλεμος ή η μετανάστευση.

Το LEGO Foundation, το οποίο κατέχει το 25% του LEGO Group , είναι αφιερωμένο στην προώθηση της μάθησης μέσω του παιχνιδιού το οποίο ενδυναμώνει τα παιδιά να γίνουν δημιουργικά και θετικά προσκείμενα προς την μάθηση. Το ίδρυμα χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα, δραστηριότητες και συνεργασίες που στοχεύουν στην ενσωμάτωση του παιχνιδιού σε σχολεία, οικογένειες και κοινότητες ανά τον κόσμο. Επίσης, υποστηρίζει την αναγνώριση και την ανάδειξη του παιχνιδιού σε πολιτικές και πρακτικές που επηρεάζουν τη ζωή των παιδιών.

Το LEGO Group, πέραν της προσοχής του στις κοινωνικές προκλήσεις που αφορούν τα παιδιά, ασχολήθηκε και με θέματα που αφορούν τους ενήλικες. Μέσω πρωτοβουλιών που θέτουν το παιχνίδι στο επίκεντρο της προσπάθειάς όπως η μεθοδολογία «LEGO® Serious Play», για παράδειγμα, η οποία αξιοποιεί τη δύναμη του παιχνιδιού για να διευκολύνει την επικοινωνία, τη συνεργασία και την παραγωγή ιδεών σε εταιρικά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Η εντυπωσιακή αυτή προσέγγιση απαιτεί την ενεργό συμμετοχή της ομάδας, εκμεταλλευόμενη τα κομμάτια LEGO ως εργαλείο για τη δημιουργία συμβολικών νοημάτων και αφηγήσεων. Μέσα από αυτή την διαδικασία, αναδεικνύονται οι μοναδικές ιδέες που καθένα από τα μέλη της ομάδας φέρει. Πέρα από τον απλό σχηματισμό, αυτή η προσέγγιση αναδεικνύει βαθύτερα επίπεδα κατανόησης σύνθετων εννοιών και προωθεί την αποτελεσματική επίλυση προβλημάτων.Η συνεπής δέσμευση του LEGO Group στην προαγωγή της έρευνας για το παιχνίδι έχει θέσει τον Όμιλο ως πρωτοπόρο στον τομέα της εκπαίδευσης και της ανθρώπινης ανάπτυξης. Συνδυάζοντας τη χαρά του παιχνιδιού με τη δύναμη της μάθησης, ο Όμιλος έχει δημιουργήσει μια εντυπωσιακή γέφυρα μεταξύ ψυχαγωγίας και εκπαίδευσης, που απευθύνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Μέσω της ενίσχυσης γνωστικών δεξιοτήτων, της προώθησης της καινοτομίας και της αντιμετώπισης πραγματικών προκλήσεων, το LEGO Group δείχνει πώς το παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για ανάπτυξη και καινοτομία. Καθώς πλοηγούμαστε στην πολυπλοκότητα της σύγχρονης ζωής, τα πολύχρωμα τουβλάκια από τη Δανία μας υπενθυμίζουν ότι ορισμένες φορές οι βαθύτερες ιδέες κρύβονται σε απλά πράγματα – όπως το παιχνίδι.

Leave a comment