Corporate

LEGO Serious Play (LSP)

Αισθάνεσθε ότι η ομάδα σας δεν αποδίδει πια; Θεωρείτε ότι το όραμά σας δεν υλοποιείται; Παρατηρείτε ότι η επικοινωνία μεταξύ ατόμων ή τμημάτων δεν είναι αποτελεσματική; Ψάχνετε για καινοτομίες ή νέα στρατηγική; Βλέπετε τους συνεργάτες σας να μην είναι ενεργοποιημένοι; Η μεθοδολογία LEGO® Serious Play® είναι ένας δοκιμασμένος και επιστημονικός τρόπος υποστήριξης ομάδων και οργανισμών στη διαχείριση και επίλυση πολύπλοκων θεμάτων, στην βελτίωση της επικοινωνίας, στη ανάλυση προκλήσεων και στην αξιοποίηση δυνατοτήτων και ευκαιριών. Την έχουν εμπιστευθεί και χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες τους, οργανισμοί και επιχειρήσεις όπως MIT, Harvard, Microsoft, Google, IKEA, Virgin Atlantic, Coca-Cola, Nokia, Samsung, Philip Morris, IBM, και πολλές άλλες.

Εργαστήρια Lego® Serious Play® για στελέχη και ομάδες

Εφαρμόσιμα Aποτελέσματα

Πιστοποιημένοι Facilitators

Σχεδιασμένο για εσάς

Ισxυρή σύνδεση ομάδας

5/5

Τα μέλη της ομάδας μας έχουν υλοποιήσει εργαστήρια LEGO® Serious Play®, μεταξύ άλλων, και σε:

Είπαν για τα εργαστήρια LSP του BrickWiz

“Σε απελευθερώνει”

Στέλεχος Cardlink

“Νέα και αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων” 

Logistics Manager, μέλος της ομάδας Future Leaders του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics

“Interactive way to involve all team members in a customer centric discussion. Funny way to also include the introverts in the conversation”

Στέλεχος Philip Morris International

“Η πιο καινοτομική εμπειρία που έχω συμμετάσχει”

Μεταπτυχιακός φοιτητής Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος

Συχνές Ερωτήσεις

Η μεθοδολογία LEGO® Serious Play (LSP)® είναι μια καινοτομική, διαδραστική, διασκεδαστική και
ιδιαίτερα αποτελεσματική μέθοδος επίλυσης προβλημάτων και λήψης αποφάσεων. Κάνει χρήση των
τούβλων LEGO®, ενσωματώνει στοιχεία ψυχολογίας, νευρολογίας, και άλλων επιστημών, και βασίζεται
στο αξίωμα ότι, σε μια ομάδα, όλοι πρέπει να ακούγονται και όλων η γνώμη έχει αξία. Είναι ένα δυνατό
και δυναμικό εργαλείο που τονώνει την καινοτομία, αυξάνει την αποδοτικότητα, και βελτιώνει τις
επιδόσεις, ενώ δημιουργεί κοινούς σκοπούς και δεσμεύσεις στα μέλη μιας ομάδας.

Το χτίσιμο μιας ομάδας (team building), είναι κάτι που θα συμβεί σίγουρα μέσα από τη διαδικασία του
LSP. Δεν είναι όμως το μόνο αποτέλεσμα. Η ομάδα, κάνοντας χρήση της μεθοδολογίας, θα έχει την
ευκαιρία να αναλύσει συλλογικά μία κατάσταση, να χαρτογραφήσει τους παράγοντες που την
επηρεάζουν, να καταγράψει πιθανές λύσεις, να καταλήξει σε μια δράση που θα δεσμεύει όλους, ενώ
όλα τα μέλη της θα είναι ενεργοποιημένα προς, και προετοιμασμένα για, την υλοποίησή της.
Κάθε εργαστήριο LSP σχεδιάζεται με σκοπό το συγκεκριμένο ζητούμενο κάθε ομάδας: επίλυση κάποιου
προβλήματος, δημιουργία κοινής αντίληψης και στόχων, ανάλυση μιας ιδιαίτερα περίπλοκης συνθήκης,
συγκεκριμενοποίηση αφηρημένων εννοιών, και ότι άλλο μπορεί να απασχολεί μια ομάδα.
Το LSP είναι πολλά περισσότερα από ένα απλό παιχνίδι!

Η μεθοδολογία LSP δημιουργήθηκε από τον όμιλο LEGO® πριν πάνω από 20 χρόνια. Σήμερα
χρησιμοποιείται ευρύτατα παγκοσμίως από τις περισσότερες εταιρίες του Fortune 500 (Google, HP,
ΝΑSA) καθώς και από πολλά και μεγάλα πανεπιστήμια (ΜΙΤ, Harvard) οργανισμούς και, βέβαια,
χιλιάδες επιχειρήσεις καθημερινά.
Στην Ελλάδα, η μεθοδολογία, εδώ και μερικά χρόνια, αποτελεί εργαλείο στην εκπαίδευση των φοιτητών
του προγράμματος ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ τα μέλη της ομάδας του BrickWiz
έχουν υλοποιήσει πολλά επιτυχημένα έργα σε ομάδες τόσο πολυεθνικών όσο και ελληνικών εταιριών.
Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το μεγάλο εύρος των εφαρμογών, τόσο σε επίπεδο κλάδων (εφαρμογές
σχεδόν σε κάθε κλάδο) όσο και σε επίπεδο ομάδων (διοικητικές, μέσου management, virtual, εργάτες
παραγωγής, κ.α.)

Τα μέλη της ομάδας του BrickWiz, πέρα από την τυπική πιστοποίηση που διαθέτουν (Certified LEGO®
Serious Play® Facilitator), έχουν τη μεγαλύτερη εμπειρία στη μεθοδολογία LEGO® Serious Play® στην
Ελλάδα έχοντας σχεδιάσει ή/και υλοποιήσει εργαστήρια για πάνω από 3000 άτομα μέχρι στιγμής.

Η μεθοδολογία είναι εξαιρετικά χρήσιμη και βρίσκει εφαρμογή σε κάθε είδους ομάδα: εταιρική,
αθλητική, πολιτιστική, ΜΚΟ, πρωτοβουλίες πολιτών, κλπ.
Δεν είναι σε καμία περίπτωση απαραίτητο να εργάζεστε σε μια μεγάλη εταιρία ή οργανισμό. Τα
εργαστήρια LSP ωφελούν και κινητοποιούν εξίσου κάθε ομάδα, από όπου και αν προέρχεται. Μέσω του
LSP προτείνουμε έναν τρόπο επικοινωνίας που διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων αλλά δεν
περιορίζετε σε αυτήν. Ο τρόπος αυτός, συμβάλει στην καλή λειτουργία της ομάδας αλλά και την
ανάδειξης της προσωπικότητας του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Ομαδικά Παιχνίδια Προσομοίωσης

Τα ομαδικά παιχνίδια προσομοίωσης του BrickWiz απευθύνονται σε κάθε είδους ομάδες που επιθυμούν να αναδείξουν και να βιώσουν τη σημασία ήπιων δεξιοτήτων, όπως η αποτελεσματική επικοινωνία, η ομαδικότητα και η συνεργασία, η διαχείριση κρίσεων, η επίλυση προβλημάτων αλλά και να εξασκήσουν πρακτικές γύρω από τη διαπραγμάτευση ή τα στυλ διοίκησης.

Κοινό τους χαρακτηριστικό είναι, βέβαια, η δημιουργία ευχάριστης διάθεσης σε ασφαλές περιβάλλον, η δημιουργία στενών προσωπικών δεσμών μέσω της κοινής βιωματικής εμπειρίας, και η αποκάλυψη των προσωπικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων.

Τα παιχνίδια προσομοίωσης ακολουθεί συντονισμένη συζήτηση όπου, πέρα από την παρουσίαση του προσωπικού βιώματος των συμμετεχόντων, επιτυγχάνεται και η αναγωγή των συμπερασμάτων στην καθημερινότητα της εργασιακής πραγματικότητας. Στα παιχνίδια προσομοίωσης είναι εμφανής η αποτελεσματικότητα της φιλοσοφίας Learning Through Play.

Το BrickWiz διαθέτει μια εκτενέστατη σειρά δοκιμασμένων παιχνιδιών προσομοίωσης αλλά μπορεί και να σχεδιάσει ένα για τις δικές σας συγκεκριμένες ανάγκες.

Κέντρα αξιολόγησης

Είναι αναμφισβήτητη η σημασία και η χρησιμότητα των κέντρων αξιολόγησης και ανάπτυξης στην αξιολόγηση νέου και υφιστάμενου προσωπικού. Η ομάδα του BrickWiz συμβάλλει στην αποτελεσματικότητά τους κάνοντας χρήση των κριτηρίων του διεθνούς τεστ δημιουργικότητας Torrance (TTCT) και των αρχών της μεθοδολογίας LEGO Serious Play, προσφέροντας αξιόπιστα αποτελέσματα στη μέτρηση της δημιουργικής σκέψης σε μια σειρά από μετρήσιμες και επιστημονικά έγκυρες εκφάνσεις της.

Οι παρεμβάσεις μας βρίσκουν εφαρμογή τόσο στη διαλογή από μεγάλο αριθμό υποψηφίων, όσο και στη σε βάθος αξιολόγηση μικρού αριθμού finalists. Επιπλέον, μέσω των πρωτότυπων και ευχάριστων μεθόδων του (χρήση τούβλων LEGO), το BrickWiz ενισχύει ουσιαστικά και το Employer Branding της εταιρίας σας, καλλιεργώντας και ενισχύοντας την εικόνα ενός πρωτοποριακού και σύγχρονου εργοδότη.

Focus groups (ομάδες εστίασης)

Η χρήση focus groups για τη συλλογή και χαρτογράφηση τάσεων, απόψεων και προτιμήσεων είναι ήδη διαδεδομένη εδώ και αρκετές δεκαετίες. Σε έναν κόσμο που γίνεται όλο και πιο ψηφιακά απρόσωπος, η σημασία της προσωπικής, ειλικρινούς και αβίαστης κατάθεσης γίνεται όλο και πιο σημαντική για κάθε οργανισμό όταν χρειάζεται να έχει μια ξεκάθαρη εικόνα της πραγματικότητας που ισχύει στο περιβάλλον όπου θα εισάγει τις νέες της υπηρεσίες, προϊόντα ή πολιτικές.

Η μεθοδολογία LEGO Serious Play που εφαρμόζει το BrickWiz από το 2014, είναι μια από τις πλέον αποδοτικές μεθόδους διεξαγωγής focus groups, προσφέροντας πλούσια και έγκυρα αποτελέσματα, φέρνοντας στην επιφάνεια τα κίνητρα, τις εμπειρίες και τις ασυνείδητες επιλογές των συμμετεχόντων μέσω τις ενεργοποίησης της λανθάνουσας μνήμης και του ισότιμου διαλόγου (level participation).

Παράλληλα, επιτρέπει σε όλους να εκφραστούν με σαφήνεια και ακρίβεια ξεπερνώντας κάθε κοινωνικό ή άλλο περιορισμό.

Εταιρική κοινωνική ευθύνη (CSR)

Το παιχνίδι είναι μια διεθνής γλώσσα που ξεπερνά κοινωνικούς, εθνικούς και
πολιτισμικούς περιορισμούς, και προσδίδει διασκέδαση, ψυχική ανάταση και αίσθηση ασφάλειας. Οι υπηρεσίες του BrickWiz μπορούν να ενταχθούν με επιτυχία σε δράσεις υποστήριξης, εκπαίδευσης, και προσωπικής ανάπτυξης ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, στα πλαίσια εταιρικών προγραμμάτων CSR αλλά και, βέβαια, σε πρωτοβουλίες προσφοράς, βράβευσης ή προώθησης σημαντικών κοινωνικοκεντρικών οργανώσεων.

Το Brickwiz έχει προσφέρει εξειδικευμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας,
ανάμεσα σε άλλους φορείς, και στην οργάνωση Make a Wish Foundation, στην Κιβωτό του Κόσμου, στην Ογκολογική Μονάδα Παίδων «Ελπίδα», και στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

Εταιρικές εκδηλώσεις

Οι εταιρικές εκδηλώσεις προς τους εργαζόμενους και τις οικογένειές τους παίρνουν άλλη διάσταση με τις στοχευμένες δράσεις του Brickwiz: Family Day, Kids day at Work, εταιρικοί εορτασμοί, Χριστουγεννιάτικα πάρτυ και άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες, ενισχύονται μέσα από το παιχνίδι και την αλληλεπίδραση με ιδιαίτερα πρωτότυπους τρόπους. Το BrickWiz διαθέτει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διοργάνωση τέτοιων εκδηλώσεων και φροντίζουν να κεντρίζουν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, δημιουργώντας αξέχαστες εμπειρίες.

Για τις εκδηλώσεις γίνεται παραμετροποίηση ανάλογα με το μήνυμα και τον σκοπό της κάθε εκδήλωσης, συνδυασμός με το αντικείμενο της επιχείρησης, και προσφέρονται μοναδικά διαδραστικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ γονέων και παιδιών.

Ενδιαφέρεστε για τις Υπηρεσίες μας;
Επικοινωνήστε μαζί μας
    Email

    Μήνυμα

    Είμαστε στη διάθεση σας και τηλεφωνικά καλώντας στο 210-8950476 ή μέσω e-mail στο [email protected]